Mitä coaching on?

Valmennus, tunnetaan myös nimellä coaching, on ohjausmuoto, jossa valmentaja (coach) tukee ja auttaa asiakasta (coachattava) kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan.

Valmentaja on läsnä, kuuntelee aktiivisesti ja esittää oivalluttavia kysymyksiä, joiden tavoitteena on auttaa asiakasta laajentamaan näkökulmiaan, tunnistamaan olemassa olevia voimavarojaan ja löytämään uusia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseen. Valmentaja auttaa asiakasta tulemaan tietoisemmaksi omista ajattelutavoistaan ja uskomuksistaan sekä kannustaa uudenlaiseen toimintaan.

Coaching eroaa muista ohjausmuodoista, kuten työnohjauksesta, mentoroinnista, konsultoinnista ja terapiasta, muodostaen oman erillisen menettelytavan. Esim. siinä missä terapiassa tarkastellaan menneisyyden tapahtumia, coachingissa fokus luodaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Ammattimaisen coachingin perusperiaatteisiin kuuluu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys, ja sen ytimessä on luottamus siihen, että asiakas kykenee itse löytämään ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Valmentajan tehtävä on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi näistä ratkaisuista ja rohkaista häntä soveltamaan niitä käytäntöön.

Coachingia voidaan toteuttaa monilla eri elämänalueilla ja se voidaan kohdentaa erilaisiin tarpeisiin. Esimerkkejä coachingin lajeista ovat life coaching (elämäntaidonvalmennus), business coaching, johdon coaching, uracoaching, urheilucoaching, tiimicoaching ja valmentava johtaminen.

Ammattimaisesti toimivat coachit ovat sitoutuneet noudattamaan työssään eettisiä standardeja ja ohjeistoja. Coachingin vaikuttavuus on tunnustettu1,2, ja alalla toimii useita yhdistyksiä ja organisaatioita, jotka edistävät coachingin ammattimaisuutta ja eettisyyttä.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää coachingista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, kannattaa ehdottomasti tutustua MiksiTarvitsenCoachin.fi -sivuston sisältöön. Täältä löydät kattavasti tietoa coachingin eri hyödyistä ja siitä, miten henkilökohtainen valmennus voi auttaa juuri sinua tai organisaatiotasi kehittymään.

Lue tästä katsaus MiksiTarvitsenCoachin.fi -sivuston taustoihin, ja käy läpi videoartikkeleja, jotka avaavat sinulle yksilövalmennuksen tyypillisiä toimintamalleja.

Lähteet:

  1. Erik De Haan, Viktor O. Nilsson: “What Can We Know About The Effectiveness Of Coaching? A Meta-Analysis Based Only On Randomized Controlled Trials”, Academy of Management Learning & Education, 2023 🔗
  2. Anthony M Grant: “The impact of life coaching on goal attainment, metacognition and mental health”, Social Behavior and Personality An International Journal, 2023 🔗